سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 


حضرت زهرا(س)فرمود:وصیت میکنم که ابوبکر وعمربرمن نماز نخوانند وبر جنازه من حاضر نشوند،و جنازه من شبانه دفن شود.حضرت علی (ع)به وصیت حضرت زهرا(س)عمل کرد واورادر خانه خودش دفن کرد.سپس دربقیع چند صورت قبر ساخت وبرآنها آب پاشید تا مانند قبر تازه به نظر آیند.
صبح که شد،اهل مدینه باخبر شدند که دختر پیامبرراشبانه دفن کرده اند .گمان کردند که قبر حضرت زهرادر بقیع است.
عمر ویارانش آمدند وگفتند:زنها رامی‌ آوریم .این قبرها را میشکافیم تاببینیم جسد زهرا درکجاست، وبرآن نماز میخوانیم.
حضرت امیرغضبناک،به بقیع آمدوفرمود:چنانچه کسی ازشما به این قبرها دست بزند،زمین را ازخونش رنگین میکنم.آنان نیز ،چون حضرت علی را درآن حال دیدند آنجا را ترک کردند.
أصبغ ابن نباته،از امیرالمومنین سوال کرد که چراشبانگاه حضرت زهرا را به خاک سپردند؟حضرت علی فرمود:چون حضرت زهرا ازآن قوم خشمگین بود،حضورآنان را برجنازه اش خوش نداشت؛وهرکس ازآن قوم پیروی کند،حرام است که برکسی از فرزندان زهرا نماز گذارد.
آری،پنهانداشتن قبردختر پیامبرناخشنودی او را ازکسانی چند نشان میدهد وپیداست که اومیخواسته است،با این کاردیگران نیز از این ناخشندوی آگاه شوند.

                       
 منبع
:سقیفه(مجموع آثارعلامه سید مرتضی عسکری)


 
تاریخ : سه شنبه 91/2/5 | 4:4 عصر | نویسنده : عشق الهی | نظر
       

  • paper | کورالین | آریس باکس