سفارش تبلیغ
صبا

فیض کاشانی: 
ببینید در کاری که انجام می دهید، اگر کسی بود که بهتر از شما آن کار را انجام می داد، 

شما ناراحت می شوید یا نه؟

اگر ناراحت می شوید معلوم است برای خدا کار انجام نمی دهید.


تاریخ : شنبه 95/10/25 | 7:21 عصر | نویسنده : عشق الهی | نظر

  • paper | کورالین | آریس باکس