سفارش تبلیغ
صبا

سلام سلام سلام

واقعا احسان کردن به یک هم نوع چقدر زیباست!

چند وقت پیش در ماشین پشت ترافیک بودیم که یکدفعه دیدم یک پرتغال فروشی به یک کامیون آشغالی داره دست تکان می دهد.

توجهم جلب شد که چیکارش داره؟

صحنه... (پرتغال فروش) کنار جاده در حال فروشندگی

(ما)پشت ترافیک

(ماشین شهرداری یا همون آشغالی) در ترافیک چند ماشین جلوتر ازما

کنجکاویم گل کرد که نظاره صحنه باشم در همین هنگام پسری که روی بار ماشین لم داده بود متوجه اشاره پرتغال فروش شد.

پرتغال فروش اولین پرتغال رو به سوی اون پرتاپ کرد پسر که این صحنه رو دید بی حالی از سرش فرار کردو پریدو پرتغال اولی گرفت!

و برام جالب بود ک آدم تک خوری نبود! با دست گفت 3نفریم! بازم بفرست! پرتغال دومی هم به سوی او پرتاپ شد و پسر پرید و پرتغال را گرفت....

همه هم داشتن نگاه میکردن که میتونه بگیره یا نع؟ خودش شده بود فینال جام جهانی!خیلی خنده‌دار


این در حالی بود که ترافیک باز شده بود و راننده ماشین بی خبر از همه جا شروع به حرکت کرد... پرتغال سومی هم پرتاپ شد که متاسفانه از بالای ماشین رد شد...

برخی اوقات دیدن صحنه های نیکی کردن به دیگران هم انسان رو به وجد میاره!

من با خودم گفتم شاید طرف هوس پرتغال کرده ولی فرصت و یا توان خرید آن را نداشته و این فرد با این احسان کردنش مامور خدا شده است.

مامور خدا بودن کار خیلی سختی نیس!

به این حدیث عنایت داشته باشید....

خَیْرُ الْبِرِّ ما وَصَلَ اِلَى الُْمحْتاجِ.
بهترین احسان [مالى ] آن است که به نیازمندِ به آن برسد.

بگردیم فردی که واقعا نیازمند هست رو پیدا کنیم!

هستند افرادی که .....

فقط باید کمی دورو اطرافمان دقت کنیم!  راستی اون آقایی که پرتغال رو داشت پرتاپ میکرد نگفت شاید ریا بشه جلو ملت! احسان کرد و من شاد شدن اون پسر رو با چشمانم به نظاره نشستم و از عملکرد

پرتغال فروش به وجد آمده و برایش طلب رزق و روزی با برکت نمودم.

دوستان برخی اوقات ریا لازمه ی زندگیه تا دیگران یاد بگیرند!

بیایید برای خدا ریا کنیم نه برای مردم!شما برای خدا ریا کنید مردم هم یاد میگیرند! چ اشکالی داره؟ گناه که نداره تازه ثوابم داره!

به این صورت نیکی در جامعه اسلامی فراگیر می شود و زندگی زیباتر!

روزهایتان سرشار از نیکی به دیگران!

موید بشید
تاریخ : جمعه 96/1/4 | 9:41 صبح | نویسنده : عشق الهی | نظر

  • paper | کورالین | آریس باکس