شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
2-سما
96/2/30
زيباست...
زيبا ميبينيد@};-
سرهنگي
خوش رنگ وحتما خوشمزه
جالب بود من هميشه فکر مي کردم با ابزارهاي از مريخ اومده اين کار هارو مي کنن:) :)
اين لوس بازي ها مال بي کارهاست. اونايي که خعيلي وقت زيادي دارند يا خوشي زده زير دلشون
مظلوم مقتدر: باهاتون موافقمB-)
درب کنسرو بازکن برقی
*-عشق الهي*
رتبه 69
27 برگزیده
2194 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top