سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

بسم الله الرحمن الرحیم ((نور دین))

دوش گفتم ای نماز ای نـور دین     ای ستون دین اسـلام مبین 

از چه فرمودســت خـــلاق ودود       رحــمت حق از تــو می آید فرود

از تو شیطان ترسناک وهایل است    بی تو اصل هر عبادت باطل است

با تو من در انجــمن ما می شود     پشـت شیطان زین نمط تا می شود

از چه در هــنگامه یـوم الحساب از تو می گردد سر آغاز حــساب

گفت :نور چشم احمد(ص)بـــوده ام       انبیا را آخــرین فـرمــوده ام

مرز بیـن کفــر و دین را حایلم         معــنی خـیر العمل را شاملم

گفـت پیغمبر؛ منم معراج ناس   راه شـکر و راه تـسلیم وسپاس

حامل توحــیدم و ام الکـتاب    بهر جــنت این منم مفتاح باب

بر مـساجد زیــنت ایمان مــنم      راه ناخــشنودی شیـطان منم

بهترین حبل المـــتین وحدتم   در قـیامــت من بهای جنتــم

ذکر من ذکر خــدای واحد است آنکه ستارالعیوب وشـاهد است

هرکه بر من دل سپارد ایمن است راه غـیر از من ره اهریمن است

 
تاریخ : پنج شنبه 92/12/22 | 4:0 صبح | نویسنده : عشق الهی | نظر

  • paper | کورالین | آریس باکس