سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تو بین منتظران هم عزیز من چه غریبی           عجیبتر که چه آسان، نبودنت شده عادت
چه بی خیال نشستیم،نه کوششی نه وفایی           فقط نشستیم وگفتیم؛خداکند که بیایی

سلام آقای من
آقاجان سوالی دارم از حضورت         که آیازنده ام وقت ظهورت؟
اگر تو آمدی من رفته بودم ؟             اسیر سال وماه وهفته بودم؟
دعایم کن دوباره جان بگیرم!              بیایم در حضور تو بمیرم.
آقاجونم،مهربونم امروز، روزپنج شنبه آخرسال است وفرداجمعه وشماهنوز..... .
آقاجون دلم گرفته    مثل آسمون پاییز    میدونم مرغ دل من دوباره کرده هواتو
آخرخدایا تاکی؟ تاکی؟ ما باید منتظردردانه ی زهراومنتقم خون حسین باشیم؟
چیست این دلشوره های بیکران      پشت کاشی های سبز جمکران
کشتی امید درگل تابه کی؟بانک اللهم عجل... تابه کی؟     تابه کی از داغ هجران توصبر؟
   جلوه کن ای آفتاب پشت ابر


چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی     جه بغض ها که درگلو رسوب شدو نیامدی
خلیل آتشین سخن،تبر بدوش وبت شکن            خدای ما دوباره سنگ وچوب شد نامدی
برای ماکه خسته ایم ودل شکسته ایم نه             ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی
تمام طول هفته را درانتظارجمعه ایم               دوباره صبح،ظهر، غروب شد نیامدی

ودر آخر میگوم........
ای پادشه خوبان داداز غم تنهایی/باشیعه ای همچون من حقاکه توتنهایی.
به امید ظهورش صلوات

تاریخ : پنج شنبه 89/12/26 | 4:4 عصر | نویسنده : عشق الهی | نظر

  • paper | کورالین | آریس باکس