سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بسم الله الرحمن الرحیم
 این روزا یه چیزی که همه میدونن خوبه ولی میترسن که نکنه با انجام دادن اون عزت نفسشون زیر سوال بره
امربه معروفه.جالبه همه میدونن خوبه واگه یه سخنران دراین باب براشون دعوت کنی همه سرهارو به نشان تایید تکون میدنو الله اکبرواستغفراللهشونم بلند میشه.ولی درعمل میبینیم که خیلی کوتاهی میشه وسرتکون دادنها درحدهمان مجلس بوده وبس!باخودم گفتم شاید یکی ازعواملش ندونستن مسأله باشه به خاطره همین تصمیم گرفتم چندمسأله امر به معروفو براتون بنویسم. امیدوارم حداقل به کارشمابیادوفقط سرتونو تکون ندینJ
اولین مسأله:اگر سکوت ما سبب جرأت بیشتر گناهکاران میشه سکوت حرام است.
دومین مسأله:اگر کلام ازشخص خاصی اثرداردونه دیگران،امربه معروف ونهی ازمنکرنسبت به آن شخص
واجب عینی است؛وگرنه واجب کفایی است؛یعنی اگر فردیاگروهی قیام کرد،بردیگران واجب نیست
.
3.درامر به معروف قصد قربت لازم نیست؛حتی اگر برای ریا وخود نمایی باشد واجب ادا میشود.
4.اگربااشاره،دست از خلاف برمیدارد،برخورد شدید وبیش از اشاره که توهین به اوباشد،جایز نیست.
5اگرنهی مکررموثر است،تکرار واجب است.
6.اگر امرونهی دسته جمعی موثر است،دسته جمعی واجب ااست.
7.در امر به معروف ونهی از منکرلازم نیست که100درصدبه نتیجه برسیم؛حتی اگر1درصد اثرداشت،واجب است.
.8اگر امرو نهی ما در خلافکار اثری نداردولی دردیگران موثر است ،امرونهی واجب است.
9.اگر رفت وآمد باکسی اورادر گناه جسورتر میکند،این رفت وآمد حرام است.
10.اگرجلوگیری از گناه نیاز به تشکیلات وسازمان وحزب وحکومت وقدرت داشته باشد،ایجادآنها واجب است.
خوب، فکرمیکنم همین قدر کفایت کنه اینارو انجام بدیم تابعد یه موضوع دیگه رومطرح کنم.راستی اگه موضوع خاصی به نظرتون میرسه که نیاز جامعه است ،خوشحال میشم راهنمایی کنید.درپناه حق موفق وپیروز باشید.           
 یاعلی

برای دسترسی به صفحه اصلی اینجا  کلیک بفرمایید
تاریخ : پنج شنبه 90/1/25 | 12:47 صبح | نویسنده : عشق الهی | نظر

  • paper | کورالین | آریس باکس